Menu

Class organization
grADE 6
SY 2021 - 2022

PAALALA:

Para po sa mga magulang na ang anak ay wala sa listahan, mangyari lamang pong makipag-ugnayan sa mga Grade 6 Focal Persons:

09283918992 – GRACILDA R. TALANDATO

09913541742 – ERVIN O. ESCOBAR